Visueel Denken (Visual Thinking)

Wat is Visueel Denken

Visueel denken Visual Thinking plaatje Parijs Franse vlag glas wijn

Visueel denken is het denken en communiceren in plaatjes in plaats van (alleen) woorden en tekst. In ons hoofd denken we automatisch al in ‘plaatjes’. Als je denkt aan de stad Parijs dan is het waarschijnlijk dat een beeld van de Eiffeltoren, de Notre Dame, de Franse vlag of iets anders typisch Frans/Parijs in je op komt.

Echter, sinds de mensheid ‘woorden’ heeft uitgevonden als onderdeel van de taal zijn we steeds meer in woorden gaan communiceren. Woorden op zichzelf hebben weinig emotionele betekenis en daarom is het niet raar dat het één van de minst effectieve vormen van communiceren is.

Het menselijk brein, de hersenen en twee helften

Je hoeft geen speciale skills te hebben om visueel te denken. Je hoeft er geen tekentalent voor te hebben, of artistiek zijn. Je hebt de skills inmiddels al. Je had ze al toen je een kind was, je bent ze alleen vergeten. Het is net als fietsen, je verleert het nooit. Je moet het alleen weer oppakken.

Visueel denken zit in onze natuurlijke aard, het is zelfs één van de basale functies van de hersenen. Ons zicht gebruikt bijvoorbeeld 75% van het verwerkingsvermogen voor alle zintuigen. Ter vergelijking, ons gehoor slechts 1,7%. Niet raar dat het gesproken woord zo slecht wordt onthouden door mensen.

Op school en in het bedrijfsleven wordt het analytische deel van de hersenen gestimuleerd, maar het is tijd geworden de rechterhelft ook weer te stimuleren. Pas als je beide hersenhelften gebruikt, maak je optimaal gebruik van je capaciteiten.

Waarom Visueel Denken

Visueel denken heeft vele voordelen, en is superieur ten opzichte van de gangbare vorm van communiceren in het bedrijfsleven, i.e. in tekst en woorden. Voordelen van Visueel Denken zijn:

Voordelen van visueel denken plaatje
Memorabel plaatje visueel denken

Memorabel

Tekst en woorden zijn niet memorabel en worden daarom slecht onthouden, laat staan dat ze mensen overtuigen. Dit is bijvoorbeeld één van de redenen dat telefoonnummers en namen zo snel vergeten worden: op zichzelf zijn ze simpelweg niet memorabel en daarom onthoud je ze ook niet.

Plaatjes hebben een veel hogere recall dan tekst, en worden beter onthouden. Door iets te visualiseren, maak je het memorabel, iets wat met woorden zelden lukt.

Inzicht plaatje visueel denken

Meer inzicht

Data op zichzelf geef geen inzicht. Het zijn slechts droge feiten die verder geen informatie bieden. Dit terwijl we steeds meer en meer data verzamelen, waar we in feite niks mee doen.

Data heeft pas waarde indien het informatie en inzichten verschaft. Zodra we inzicht hebben, kunnen we betere beslissingen nemen. Door data te visualiseren, kan je meer inzicht krijgen. Je kan bijvoorbeeld beter patronen en trends herkennen.

Meer overzicht plaatje visueel denken

Beter overzicht

Door de hoeveelheid data en informatie die beschikbaar is tegenwoordig, kan snel een informatie overload ontstaan. Niet alle informatie is belangrijk, maar zonder een duidelijke structuur of overzicht is het moeilijk te filteren in de berg van informatie.

Door de informatie te visualiseren kan je beter structuur aanbrengen in de hoeveel informatie, waardoor je een duidelijk overzicht krijgt en niet meer hoeft te zwemmen in overtallige informatie.

Visueel denken is duidelijk en helder plaatje

Duidelijk & Helder

Mensen interpreteren de wereld op hun eigen manier, en dat geldt ook voor de teksten die ze lezen en horen. Met name bij abstracte begrippen zullen verschillende mensen er een verschillende uitleg aan geven. Is er bijvoorbeeld een eenduidig begrip voor kwaliteit, risico of service. Bij gebruik van woorden laat je ruimte over voor interpretatie verschillen wat leidt tot onduidelijkheid.

Visueel denken maakt duidelijk wat je bedoelt zodat er eenduidigheid is. Visualiseer abstracte begrippen en er is weinig ruimte voor interpretatieverschillen. Met visueel denken zorg je ervoor dat iedereen op de juiste lijn zit.

Visueel denken is geen woorden maar plaatjes Visueel denken is leuk plaatje

Leuk

Tekst en woorden zijn saai.

Maak het daarom visueel want dat maakt het een flink stuk leuker.