“All children are born artists, the problem is to remain an artist when we grow up.” Pablo Picasso

Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te creëren. Dat vermogen wordt over het algemeen hoog gewaardeerd. Ondanks de positieve waardering denken de meeste mensen echter dat ze niet creatief zijn. Creativiteit wordt vaak alleen toegedicht aan zogenaamde ‘ echte creatievelingen’ als kunstenaars, schrijvers, muzikanten, designers, etc. Dat is zonde, want iedereen heeft het vermogen om te creëren en met creativiteit aan de slag te gaan.

Elk mens kan de mooiste dingen maken, maar niet iedereen grijpt de kans om dat te doen. Voor een deel omdat ze belemmert worden door externe factoren. Een baan waar je niet de ruimte krijgt om je potentieel te benutten bijvoorbeeld. Voor een deel belemmeren ze zichzelf door bijvoorbeeld te denken dat ze niet creatief zijn. Door deze belemmerende gedachte probeert het gros van de mensen niet eens creatief te zijn, terwijl het in onze genen zit.

Plaatje van de creatie cirkelJe hoeft geen ideeën waterval te zijn om als creatief bestempeld te worden. Creativiteit is een heel proces en bestaat niet alleen uit het bedenken van ideeën. Sterker nog, ideeën zijn zelfs niet eens het begin van een creatie. Als je het creatieve proces visualiseert, zie je dat het creatie proces een cirkelachtige vorm heeft die ik de creatie cirkel noem. De creatie cirkel bestaat uit vier onderdelen die elk weer als input voor het volgende proces dienen waarbij het laatste proces in feite weer input is voor de eerste stap. Zo is de cirkel rond en start het proces weer op.

De creatie cirkel bestaat uit vier onderdelen waar elk persoon een rol in kan spelen, te weten:

  1. Inspiratie
  2. Idee
  3. Creatie
  4. Delen

Inspiratie
Plaatje van inspiratie

In het algemeen lijken de meeste mensen te denken dat mooie producten, diensten, organisaties, etc. beginnen met een goed idee. Maar dat is een beperkende en incorrecte gedachte want er zit namelijk een stap voor idee generatie, te weten: inspiratie. Inspiratie is de bron van alle ideeën. Zonder inspiratie geen ideeën, laat staan goede.

Om tot een idee te komen, is eerst inspiratie nodig. Een gebrek aan inspiratie leidt tot weinig of geen ideeën. Het is niet vreemd dat de grote kunstenaars een muze hadden. Om ideeën te krijgen, is inspiratie onontbeerlijk.

Iets moois als een schilderij, innovatief product, gesprek met iemand, goed boek etc. leidt tot inspiratie. Je vindt iets zo mooi dat het je aan het denken zet om ook iets te creëren. Maar ook iets lelijks of iets dat niet werkt, kan inspirerend zijn. Een stuk software dat niet werkt zoals je dat wilt, leidt bijvoorbeeld tot het idee om iets anders te maken dat wel werkt. Inspiratie kan ook betekenen dat je een connecties tussen twee of meerdere afzonderlijke dingen ziet door interactie met anderen, die je voorheen niet zag.

Wil je tot goede ideeën komen, dan is inspiratie nodig. Om een waardevolle bijdrage te leveren aan de creatie cirkel kan je als individu ten eerste ervoor zorgen dat je zelf geïnspireerd bent zodat je tot ideeën kan komen. Daarnaast kan je zelf een bron van inspiratie zijn voor anderen.

Idee
Plaatje van idee

Ideeën, het gouden goed waar ‘creatievelingen’ zich mee lijken te onderscheiden van de ‘non-creatievelingen’. In tegenstelling tot wat mensen wellicht denken, is bijna geen enkel idee nieuw. Bijna alles is al eens bedacht. Een idee is niet meer dan verbindingen maken tussen bestaande dingen die voorheen niet (zichtbaar) waren. Inspiratie is als een soort verlichting waardoor je deze verbindingen wel gaat zien. Vandaar dat inspiratie zo’n essentiële ingrediënt is om tot ideeën te komen.

Als het om het genereren van ideeën gaat dan geldt kwantiteit boven kwaliteit. Hoe meer ideeën je hebt, hoe groter de kans wordt dat daar iets goeds tussen zit. Iedereen kan iets bedenken. Het bedenken van ideeën werkt net als het bewegen van je spieren. Hoe vaker je het doet, hoe flexibeler het wordt. Probeer daarom actief zoveel mogelijk ideeën te genereren. Hoe meer hoe beter. Hoe vaker je actief bezig bent om ideeën te genereren hoe beter je erin wordt. Niet elk idee hoeft goed te zijn. Een selectie kan altijd nog.

Sommige mensen doen dit wellicht beter dan anderen, maar iedereen heeft ideeën of kan ideeën genereren. Een andere skill is het herkennen en selecteren van goede ideeën of het vertalen van ideeën naar iets concreets zodat andere mensen het idee begrijpen. Ook hier kan elk persoon een rol spelen.

Een idee goed kunnen vertalen, is tevens essentieel om anderen te kunnen instrueren om het idee om te zetten in iets tastbaar, wat de volgende stap is in het creatie proces.

Creatie
Plaatje van creatie proces

Een idee dat niet omgezet wordt in acties, is slechts een idee in iemands hoofd dat voor de wereld verder geen waarde heeft en voor de bedenker zelf ook niet totdat die er wat mee doet. Niet alles hoeft door de bedenker zelf gedaan te worden. Het maakproces, i.e. omzetten van een idee in iets tastbaars, is het expertise trein van uitvoerders.

De grote Walt Disney was bijvoorbeeld een waterval van ideeën, maar een matige tekenaar. Al het tekenwerk werd door zijn werknemers gedaan. De ideeën kwamen voor een deel van Disney, maar de realisatie van zijn ideeën liet hij over aan vakmensen die het beter tot uitvoer konden brengen dan hijzelf. (Vaak was Disney overigens ook een inspiratie voor anderen waardoor zij op ideeën kwamen.)

Het maakproces zelf is een vak apart. Je hebt mensen die misschien minder goed zijn in het bedenken van ideeën, maar erg goed zijn in het uitvoeren van taken. Goede uitvoerders bepalen of een idee daadwerkelijk succesvol omgezet kan worden in een uitzonderlijke creatie. Een goed idee met matige tot slechte executie resulteert in een slecht product.

Zogenaamde ‘doe-mensen’ zijn essentieel om een idee succesvol te realiseren. Zonder deze mensen kan er in feite niks gemaakt worden.

Delen
Plaatje van delen van ideeën

De laatste stap is het delen van de creatie met de wereld. Dat kan een commerciële basis hebben of een altruïstische, maar in beide gevallen wil je je creatie met zoveel mogelijk mensen delen. Doel is om het oorspronkelijke idee met de wereld te delen middels het tastbare dat gecreëerd is. Hopelijk dat het oorspronkelijke idee anderen weer inspireert om zelf ook weer mooie creaties te maken die inspireren. Zo is de cirkel rond. Het tastbare idee (de creatie) leidt weer tot inspiratie en zet het volgende creatie proces in gang.

Een zichzelf versterkend proces
Je creatie leidt hopelijk tot inspiratie, wat weer tot ideeën leidt, wat iets tastbaars wordt, wat uiteindelijk weer gedeeld kan worden. Eenmaal in gang gezet, blijft de cirkel zich herhalen en vermenigvuldigen.

Het mooie aan de creatie cirkel is dat je niet tot de eindfase (i.e. de deel-fase) hoeft te wachten om te inspireren. Een idee op zichzelf kan inspirerend genoeg zijn om weer tot nieuwe ideeën te leiden. Het creatie proces zelf kan tot inspiratie leiden voor anderen. Een schilder zien werken, kan al inspiratie genoeg zijn om ook een penseel op te pakken. Het eindproduct hoeft daarmee niet eens af te zijn om ook geïnspireerd te raken. Het verkoopproces zelf kan ook een bron van inspiratie zijn. Zo kan elk onderdeel uit de creatie cirkel leiden tot inspiratie waardoor mensen doen waar ze van nature goed in zijn, namelijk creëren.

Conclusie
Creëren bestaat niet alleen uit het bedenken van een idee. Er zit een heel proces omheen, gemakshalve de de creatie cirkel genoemd waar elk persoon een rol in kan spelen om iets moois te creëren. Wat die rol is, is voor elk individu anders. De vraag is niet of iemand over creativiteit beschikt, dat hebben we allemaal namelijk. De vraag is welke rol iemand vervult in het gehele creatie proces.

Welke rol speel jij?

Danny Debi

About Danny Debi

Danny Debi is een veelzijdige bedrijfskundige die zowel analytisch als creatief kan denken. Skolpopia is het geesteskind van Danny Debi, waar hij jaren van (internationale) ervaring als manager, consultant en trainer in combinatie met een creatieve kijk op zaken gebruikt om professionals te helpen succesvoller te zijn.

Getagd op:                

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>